Volonterski klub OI „Njegoš“ Akcija na Stologlavu


Novoosnovani Volonterski klub Odreda izviđača “Njegoš” juče je na Stologlavu, zajedno sa najmlađim članovima Odreda, održao je akciju uklanjanja otpada koji se nalazi pored za to predviđenog mjesta. 

 

Osim što su jako marljivo radili na sređivanju lokacije na Stologlavu, najmlađi članovi Odreda su imali i  poruke za stanovnike Spuža. Djeca apeluju da se više povede računa o životnoj sredini, mole da se otpad baca na za to predviđeno mjesto.

Jučerašnju akciju je podržala kompanija IDEA obezbjeđivanjem osveženja za najmlađe, dok je kompanija TNT obezbijedila materijal potreban za sprovođenje aktivnosti čišćenja.

Saradnja sa Mjesnom zajednicom Spuž se nastavlja i juče su obezbijeđene rukavice kako bi učesnici akcije bili sigurni na samoj akciji.

Ovo je prva u nizu aktivnosti koje Volonterski klub Odreda planira realizovati u lokalnoj zajednici Spuž a sve sa ciljem unapređenja zajednice i omladinskog aktivizma.

OiNjegos

OiNjegos

Odred izviđača „Njegoš“ je nevladina organizacija ekološkog, omladinskog, volonterskog i vaspitno-obrazovnog karaktera.