Švajcarska za gimnazijalce/ke

Švajcarska za gimnazijalce – Forum MNE

Forum MNE je  u JU Gimnaziji “Slobodan Škerović” održao prezentaciju o novom programu razmjene koji organizujemo u novembru u Švajcarskoj, a u saradnji sa Pestalozzi Fodacijom. 40 gimnazijalaca/ki će dobiti priliku da učestvuju na programu i uče o interkulturalizmu, antidiskriminaciji, pravima djeteta i dr.

 

Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada