Skupština Mreže za edukaciju i razvoj servisa podrške MERSP


U Herceg Novom, u hotelu ACD,  13. I 14. 05. 2018. godine održana je Skupština Mreže za edukaciju i razvoj servisa podrške MERSP.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Takođe je održan i dvodnevni seminar za osobe sa invaliditetom, njihove članove porodica i predstavnike institucija. Cilj seminara je povećanje informisanosti o značaju sporta za bolji kvalitet života i inkluziju osoba sa invaliditetom.

Ove aktivnosti realizovane su u okviru projekta “Koračaj uspravno” podržanog od strane Komisije za raspodjelu dijela sredstava prihoda od igara na sreću.

Mreža je osnovana 2012 godine sa sjedištem u Nikšiću  a čini  je devet organizacija iz Crne Gore koje se bave osobama sa invaliditetom, mladima i drugim marginalizovanim grupama. Prioritetna oblast rada nacionalne mreže MERSP je edukacija i razvoj socijalnih servisa podrške a MERSP se bavi i:edukacijom svih zainteresovanih subjekata za prava i potrebe OSI, organizovanjem stručnih skupova iz oblasti prava OSI i razvijanjem postojećih i formiranjem novih socijalnih servisa podrške

MERSP sarađuje sa institucijama i medijima na lokalnom i državnom nivou, sa evropskim institucijama i stranim i domaćim organizacijama civilnog društva a djelatnosti su i

istraživanja, monitoring i evaluacija u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, medicinske i socijalne zaštite, konsultativna i savjetodavna podrška instiitucijama i organizacijama civilnog društva

Na Sjednici Skupštine MERSP-a urađena je SWOT analiza Mreže i doneseni zaključci o daljem radu i djelovanju MERSP-a i njegovih članica.

Pošto se  MERSP prioritetno bavi razvojem socijalnih servisa podrške,  ključni planovi i aktivnosti u sledećem periodu su organizovanje sastanaka sa donosiocima odluka,  prvenstveno sa ministarstvima u cilju unapređenja i razvoja socijalnih servisa koje pružaju i nevladine organizacije i institucije.

Takođe će se raditi na projektnim i promotivnim aktivnostima kao i na širenju Mreže i poboljšanju saradnje sa institucijama.

Izvršna direktorica MERSP-a

Miluša Žugić

Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada