Nvo CAZAS

Vizija organizacije je društvo u kojem je sistem zdravstvene zaštite dostupan svima na jednak i kvalitetan način, u kojem su ugrožene grupe zaštićene i gdje im se pružaju sva prava i sve potrebne usluge, društvo u kojima je jaka i aktivna omladina, bez ikakvih predrasuda, osnova njegovog razvoja. Svojoj Viziji cazas teži kroz implementaciju četiri osnovna programa: Javno zdravlje, Mladi, Psiho-socijalna podrška vulnerabilnoj populaciji i Program jačanja kapaciteta.

Više o nama

CONNECT WITH US | facebook