Nevladino Udruženje ŠkArt Tivat

Naša misija je razvoj i promocija kulture i umjetnosti, posebno savremene i angažovane umjetnosti, promocija znanja, obrazovanja, edukacije i emancipacije, osnaživanje nezavisne kulturne i intelektualne društvene scene, podsticanje društvenog aktivizma i kritičkog angažmana, posebno kod mladih ljudi u Crnoj Gori.

Više o nama

CONNECT WITH US | facebook |