Net Active Sport tim

Nakon odabira prijavljenih za organizaciju turnira u košarci danas je održan inicijalni sastanak sa prijavljenima.

Prolazeći opšte korake u planiranju organizovanja aktivnosti izvukli smo jasne zaključke o načinima organizovanja turnira u košarci.

Kreirana su dva tima unutar grupe gdje su obaveze podijeljene na tehničku organizaciju samog turnira, dok će drugi tim biti zadužen za pronalaženje dodatnih sponzora i promociju turnira.

 

Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada