Net Active portal – Vizija i misija

Dragi posjetioci i posjetiteljke portala Net Active,

Odred izviđača „Njegoš“ je na Konkursu Ministarstva Sporta ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE U 2017. GODINI podržan za realizaciju projekta „Net Active“.

Projekat je za cilj imao okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada sa ciljem unapređenja  potencijala mladih, kvaliteta slobodnog vremena i aktivizma u zajednici.

Sa željom aktiviranja mladih ljudi u Crnoj Gori došli smo ideje pokretanja portala Net Active koji će omogućiti mladima lakše pronalaženje aktivnosti koje su u domenu njihovih interesovanja.

Portal će omogućiti mladim ljudima da umjesto da budu isključivo konzumenti događaja učestvuju i u njihovoj organizaciji.

Sa željom promocije aktivizma i volonterizma na Net Active platformi, nevladine organizacije iz Crne Gore mogu imati svoje profile, pozivati zainteresovane da učestvuju u događajima, upisivati aktivnosti u Net Active kalendar kao i izvještavati o realizovanim aktivnostima.

Članovi Odreda izviđača “Njegoš” volonterski obavljaju rad na portalu Net Active jer vjerujemo da postojanjem ovakvog jednog portala možemo doprinijeti isključivo pozitivnim promjenama u društvu. Pozivamo Vas da portal koristite kao svoj, jer on to i jeste. Portal mladih i portal crnogorskih nevladnih organizacija.

S poštovanjem,
Straješina Odreda izviđaća Njegoš
Milan Mijajlović

Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada