Napravi iskorak – Sajam volonterizma!

U nedelju 4. marta sa pocektom u 16:00 casova u TQ Plazi u Budvi odrzat ce se Sajam volonterizma pod sloganom “Napravi iskorak”.

Sajam pocinje izlaganjima organizacija ucesnika, o svojim aktivnostima kao i razlozima za volonterizam. Nakon predavanja usledjuje diskusija koja ima za cilj ideju o konkretnoj volonterskoj akciji u Budvi. Standovi sa informacijama o organizacijama ucesnicama bit ce postavljeni i volonteri dostupni za dalji razgovor i upoznavanje sa gradjanima Budve.


Ovaj dogadjaj na inicijativu TQ Plaze organizuje se u saradnji sa NVO Nasa akcija, Mladi Budve (Omladinski klub Budva), Krug mladih kao i fondacijom Budva 2020.

Dogadjaj je otvoren za javnosti i sve uzraste. Pozivamo sve gradjane Budve da nam se pridruze.

NVONasaakcija

NVONasaakcija

NVO "Nasa akcija" je osnivana sa svrhom promocije volonterizma, gradjanskog aktivizma kao i jacanje zajednica, i stvaranje lidera kroz rad na terenu.