Najava akcije u Spužu

Volonterski klub Odreda izviđača „Njegoš“ u Spužu počeo je sa organizacijom akcija čišćenja ugroženih lokacija u Spužu. Druga od njih je okoliš predviđenih mjesta za odlaganje otpada, kod mosta u Spužu.

Prethodnu akciju koju je organizovao Volonterski klub OI „Njegoš“-a je podrazumijevao sređivanje lokacije na Stologlavu, čiji izvještaj možete pogledati u nastavku.

OiNjegos

OiNjegos

Odred izviđača „Njegoš“ je nevladina organizacija ekološkog, omladinskog, volonterskog i vaspitno-obrazovnog karaktera.