Zašto sam važna? Morskom kornjača (Caretta caretta)

Zašto su morske kornjače važne, zašto su one tu?

Prije svega čovjek bi trebao da se zapita zašto sebi daje za pravo da uništi neki organizam koji je stvoren na zemlji sa razlogom!?

Još uvijek smo toliko skromnog znanja  da odgovore na pojedina pitanja ne znamo, i pored toliko razvijene tehnologije. Znači li to da nam to neznanje o nekim organizmima pravi olakšicu da uskratimo nekom život ili pravo na zdravu sredinu, odnosno pravo na opstanak!? Morske kornjače, organizmi o kojima svi volimo rado da slušamo priče, a tek da ih vidimo i pored relativno velikog znanja o njima, su jako ugrožene.

 

Važna ekosistemska karika!

Jako bitne za ekosistem, svojim prisustvom održavaju ga u ravnoteži. Takođe predstavljaju krovne vrste jer njihovom zaštitom štitimo i njihovo stanište, kao i za nas manje harizmatične vrste koje dijele isti prostor sa njima.


Korisni su još i kao bioturbatori jer kad se hrane na dnu omogućavaju svojim djelovanjem vraćanje hranljivih materija, koje su se nataložile na dnu, u nivo morske vode (da nije njih i drugih organizama koji to rade, hranljive materije bi nestale iz mora, tj ostale bi nataložene).

 

Glavata morska kornjača koja je skoro ubijena u Kotoru je jedan od dragulja Jadrana. Gornji dio oklopa (karapaks) glavate kornjače je najčešće dužine do 110 cm, a dobila je naziv po relativno velikoj glavi sa veoma jakim čeljustima. Dostižu polnu zrelost 10-39 godine, a žive do 60 godina. Adulti teže od 70-170 kg.

[ngg_images source="galleries" container_ids="3" display_type="photocrati-nextgen_basic_slideshow" gallery_width="600" gallery_height="400" cycle_effect="fade" cycle_interval="4" show_thumbnail_link="0" thumbnail_link_text="[Show thumbnails]" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

U glavnom su  kosmopoliti i to je najčešća vrsta morske kornjače kod nas i jedina koja se gnijezdi kod nas. A koliko je ugrožena govori i sama pozicija na IUCN Crvenoj listi, gdje je na globalnom nivou označena kao ranjiva (Vulnerable A2b). Zaštićena je mnogim međunarodnim sporazumima i zakonima, kao što su CITES konvencija - Appendix I (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore), CMS ili Bonska konvencija Appendiks I,II (Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja). Nalazi se na listi zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore (,, Službeni list RCG”, br. 76/06). 

Ovo nisu naše ili njihove kornjače, one kao kosmopoliti pripadaju svima nama i svi smo kao pojedinci odgovorni za njihov opstanak. Društvo prirodnjaka Crne Gore, pored drugih organizacija i Institucija u Crnoj Gori, aktvno radi na edukaciji građana o ugroženosti kornjača, i pomaci su vidni. Sve više ljudi sa interesovanjem i divljenjem obraćaju pažnju na njih i daju im podršku za normalan suživot.

KAKO POMOĆI MORSKIM KORNJAČAMA

 • Smanjite korišcenje plastike i reciklirajte;
 • Ne koristite plastične kese za kupovinu, već one od tkanine;
 • Podržite lokalne, regionalne i nacionalne zabrane na korištenje plastičnih vreća za trgovinu;
 • Učestvujte u akcijama čišcenja plaža;
 • Ne ostavljajte na plaži smeće, pokupite ga i odložite u kante za smeće;
 • Pazite da pravilno odložite otpad da se on ne bi rasipao;
 • Nemojte puštati balone u vazduh. Oni putuju daleko i završavaju u našim okeanima i morima, a posle ih morske kornjače mogu zamijeniti za hranu ;
 • Bušenje nafte takode može štetno uticati po kornjace zbog mogućeg izlivanja;
 • Obavijestite prijatelje o problemima s kojima se suočavaju morske kornjače, jer širenjem znanja podižete i svijest o ugroženosti ovih organizama;
 • Sadite biljke duž plaža radi boljeg staništa za gniježdenje;
 • Ukoliko znate za postojeće gnijezdilište morskih kornjača na nekoj plaži ne dovodite potencijalne predatore njihovih jaja;
 • Ukoliko se vozite čamcem/brodom obratite pažnju da ne pređete preko neke jedinke, pomognite joj ukoliko vidite da je povrijeđena, iznemogla ili zapetljana u mrežu;
 • Isključite vještačka svijetla koja dopiru do obale tokom gnijezdeće sezone;
 • Podržite akcije zaštite i rehabilitacije kornjača, kako domaće tako i međunarodne;
 • Opstanak morske kornjače, s obzirom da su migratorne vrste sa velikim rasponom migracije, zavisi od zaštite u svim njihovim staništima.
Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada