Mi zajedno možemo sve

Nevladino udruženje ŠkArt iz Tivta trenutno implementira projekat pod nazivom “Mi zajedno možemo sve” koji se finansira iz konkursa Ministarstva sporta za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2017-oj godini.

Direktni korisnik projekta je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, a cilj projekta je pružanje podrške mladima sa invaliditetom u svakodnevnom životu i radu kako bi se doprinijelo smanjenju diskriminaciji ove društvene grupe u Crnoj Gori.

NVO SkArt
Ovim projektom se prkosi ograničavanju asistivnih tehnologija osobama sa invaliditetom na medicinska pomagala, te nepostajanju svijesti društva o pružanju podrške mladima sa invaliditetom u smislu da tržište ne poznaje inicijative i produkciju asistivne tehnologije u svakodnevnom životu i radu primoravajući ovu društvenu grupu na kreiranje inventivnih objekata koji su često nefunkcionalni i kratkog vijeka.

Stoga se projekat bavi istraživanjem potreba mladih sa invaliditetom u smislu asistivne tehnologije, 3D modelovanjem i 3D štampom iste, te obukom mladih sa invaliditetom za samostalno kreiranje personalizovane asistivne tehnologije. Obuka počinje u ponedjeljak u saradnji sa Fakultetom Vizuelnih Umjetnosti u Podgorici koji je ŠkArtu ustupili prostorije i opremu za održavanje obuke, dok je 3D štampa predmeta već počela u za sada jedinoj 3D štampariji Open Box iz Podgorice.

Mogućnosti 3D štampe su velike i ona se može iskoristiti u jako korisne svrhe. Mi smo ovaj projekat kreirali sa ciljem olakšavanja svakodnevnih aktivnosti članova Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore štampanjem predmeta u 3D- poput mobilnih rampi za kolica, kočnica za kolica, otvarača za razne vrste predmeta, držača za pribor za jelo, dodataka za lakše korišćenje miša, mapa djelova grada za one sa oštećenjem vida, i tome slično- što su sve predmeti koje članovi UMHCG improvizuju i koji im nisu dostupni na tržištu.

Sa ekipom iz 3D štamparije Open Box imamo jako lijepu saradnju jer se oni prepoznaju kao društveno odgovorni preduzetnici, pa se zajedno radujemo svakom novom predmetu koji se odštampa. Za štampanje jednog na primjer držača za pribor za jelo potreban je 1 sat, a za štampu rampe 24 sata tako da ima dosta posla.

Mi štampamo minimum 40 predmeta koji su rezultat prethodnog mapiranja potreba članova UMHCG kazala je Bojana Popadić, koordinator projekta i predsjednik NVU Škart.

Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada