Konferencija nikšićkog aktivizma posvećena mladima

Juče, 23.11.2017. godine je održana Konferencija nikšićkog aktivizma u organizaciji Omladinskog kluba Nikšić, u  velikoj sali Tehnopolisa. Na veliko oduševljenje, našem pozivu se odazvalo preko 40 predstavnika nevladinih organizacija, institucija, učenika, studenata, političkih partija, škola, mladih, kako sa lokalnog tako i nacionalnog nivoa.

Konferenciju su otvorili Miroslav Stanišić, predsjednik Omladinskog kluba Nikšić, koji je poželio dobrodošlicu prisutnima i kratko predstavio već više od tri godine neprestane borbe našeg kluba za bolji položaj mladih u našem gradu, kao i rezultate poslednjeg istraživanja, i Vanja Kontić, ispred Ministarstva sporta podsjetivši na trenutno aktuelni institucionali i pravni okvir  omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Ona je takođe pohvalila rad Omladinskog kluba Nikšić i istakla da se trenutno sprovode izmjene i dopune Zakona o mladima koje će bolje i kvalitetnije definisati položaj i status omladinskih klubova i centara, krovne organizacije za mlade, registra omladinskih organizacija i slično.

Cilj konferencije je bio finalizovanje izrade opštinske strategije za mlade za period 2018-2021. Opštine Nikšić (ranije LPAM). Tokom konferencije je na interaktivan i krativan način predstavljen nacrt strategije čime se u nastavku  word cafe metodom omogućilo da svi prisutni u sklopu svog djelovanja rada i ekspertize i interesovanja, daju konkretne preporuke koje će biti uključene u novu opštinsku strategiju, a koje će unaprijediti položaj mladih u gradu pod Trebjesom.

Prioritetne oblasti u sklopu nove opštinske strategije za mlade su: obrazovanje, unapređenje zapošljivosti mladih, bezbjednost i zdravlje, učešće mladi, socijalna politika i socijalna zaštita, slobodno vrijeme i kultura

Ostala je velika zabrinutost da lokalna samouprava i dalje nema sluha za mlade i ne želi da ulaže i učestvuje u razvoj omladinske politike, te su i ovaj put izostali uz uredno dostavljen poziv Kancelariji za mlade i predsjedniku Opštine Nikšić.

 

Konferencija je završni događaj projekta Izrada nacrta Lokalnog akcionog plana mlade Opštine Nikšić koji sufinansira Ministarstvo sporta.

Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada