Endemske i reliktne biljne vrste park-šume, brda Gorica

Od 1. V 2017. do 31. I 2018. godine, “Udruženje ljubitelja Gorice i prirode” realizuje projekat “Endemske i reliktne biljne vrste park-šume, brda Gorica”. Cilj projekta je promocija biološke vrijednosti park-šume Gorica i nužnost očuvanja njenog prostornog integriteta.

Završena je prva faza projekta – terenska istraživanja kasnog proljećnjeg i ljetnjeg aspekta flore i sakupljanje sadržaja za izradu karti raspostranjenja endemičnih, reliktnih, zaštićenih i invazivnih vrsta. Rezultati terenskih istraživanja biće predstavljeni i u formi info tabli koje će se nalaziti na terenu brda Gorica.

U septembru počinje organizovanje edukativnih radionica sa studentima Biologije i učenicima bioloških sekcija, kao i organizovanje volonterskih akcija uklanjanja zeljastih invazivnih vrsta.

Na području park šume Gorica raste oko 460 biljnih vrsta, od toga 46 mahovina, po 6 vrsta paprati i golosjemenjača i preko 400 vrsta cvjetnica. Četrdeset vrsta pripada kategoriji endemičnih i reliktnih, 14 je na listi zakonom zaštićenih, a 8 ima status međunarodne zaštite.

foto: orhideja - mirisni kaćunak - endemska vrsta
foto: orhideja – mirisni kaćunak – endemska vrsta

              

Gorica ima status zaštićenog botaničko-hortikulturnog objekta (park-šuma), čije su površine namjenje odmoru i rekreaciji stanovnika.

Projekat “Endemske i reliktne biljne vrste park-šume, brda Gorica” je podržan kroz projekat “Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori”, a finansiran je od strane Evropske unije.

Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada