Eko Atlas – za drvo više NVO Eco Logic

Eko Atlas je vaša nova platforma za pošumljavanje, geolociranje i mapiranje posađenog drveća; evidentiranje stanja i promjena u fondu drveća; kao i interaktivna online platforma kojom ćete se umrežiti sa ljudima sličnih ideja, interesovanja i entuzijazma sa kojima ćete na novi način da doprinesete oporavku životne sredine.

Eko Atlas je projekat NVO Eco Logic finansiran od strane crnogorskog Telekoma u okviru konkursa “Za svako dobro”.

Pokretanjem Eko Atlasa želimo da se pozabavimo sledećim ciljevima:

– Umrežavanjem ljudi koji dijele zabrinutost za svoju životnu sredinu, ali i entuzijazam da učine nešto po tom pitanju;

– Kontinuiranim pošumljavanjem i brigom o pošumljenim područjima kao dijelom aktivnosti koje se sprovode u pravcu revitalizacije životne sredine;

– Kreiranjem platforme koja pored interakcije građana sadrži i set informacija o stanju biljnog fonda u gradovima i okolini, te mnoge korisne ili zanimljive informacije o vrstama drveća, značaju istih i karakteristikama;

– Stvaranjem zelene kulture u kojoj je briga o životnoj sredini dio svakodnenog života!

Admin

Admin

Net Active ima za cilj okupljanje, umrežavanje i uključivanje mladih u organizovanje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, umjetnosti, ekologije i humanitarnog rada