CIVILNO DRUŠTVO ZA POČETNIKE CRNVO

Centar za razvoj nevladinih organizacija otvorio je poziv za učešće na školi

„ CIVILNO DRUŠTVO ZA POČETNIKE ”

 

Poziv je namijenjen svima od 18 do 29 godina, iz južne regije (Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi), koji su zainteresovani za temu civilnog društva i građanskog aktivizma i koji su motivisani da stiču nova znanja i iskustva.

Cilj škole je približavanje koncepta civilnog društva mladim ljudima u  Crnoj Gori. Sve veće i intenzivnije učešće trećeg sektora u procesu  donošenja odluka u našem, ali i u društvima drugih zemalja, podstiče  akademske i političke krugove na bavljenje konceptom civilnog društva.

Polaznici škole će imati priliku da se upoznaju sa različitim teorijskim i praktičnim  pristupima pojmu civilnog društva, njegovom značaju ali i ograničenjima, sa  istorijskim kontekstom razvoja civilnog društva u Crnoj Gori, kao i o tome :

– Kako osnovati i voditi nevladinu organizaciju?

– Šta je građanski aktivizam i ko se može smatrati aktivnim  građaninom?

– Da li su država i civilno društvo partneri i u kojoj mjeri?

 – Uloga NVO u procesu kreiranja, sprovođenja i evaluacije javnih  politika?

– Na koje sve načine civilno društvo doprinosi procesu evropskih  integracija Crne Gore?

– Biznis sektor kao izvor finansiranja rada nevladinih  organizacija?

– Kako pripremiti prijedlog projekata?

Škola će se održati na jugu Crne Gore  od 14 do 18. maja. 2018. godine. CRNVO će pokriti troškove smještaja, puta i materijala svim učesnicima/cama škole.

Rok za prijavu je 05. maj 2018. godine.

Detalje o prijavi možete naći OVDJE  

Prijavni formular se nalazi na LINKU

 Prijave se vrše isključivo putem sajta odnosno putem online forme!