Akcija čišćenja lokacija u Spužu Stologlav

Akcija je zakana za 20. Maj sa početkom u 17h.

Volonterski klub Odreda izviđača Njegoš u Spužu počeo je sa organizacijom akcija čišćenja ugroženih lokacija u Spužu. Prva od njih je okoliš mjesta za odlaganje otpada na Stologlavu.

Pozivamo sve stanovnike Spuža da nam se pridruže i pomognu da našu lokalnu zajednicu učinimo ljepšom.

Sa sobom je poželjno ponijeti rukavice i dobru energiju. Vidimo se!

OiNjegos

OiNjegos

Odred izviđača „Njegoš“ je nevladina organizacija ekološkog, omladinskog, volonterskog i vaspitno-obrazovnog karaktera.